Переробна промисловість

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Переробна промисловість) включає процеси фізичного або хімічного перероблення матеріалів, речовин або компонентів з метою випуску нової продукції, хоча ці процеси не можуть бути застосовані як єдиний універсальний критерій для визначення виду виробництва. Перероблені матеріали, речовини або компоненти одержують з сировини. Суттєве змінювання, відновлення або реконструкція товарів зазвичай вважають діяльністю з перероблення.

В Україні в цьому виді економічної діяльності зайнято 33,1 тис. активних підприємств (5,5% від загальної кількості активних підприємств і 83,7% від загальної кількості промислових підприємств). В трійку лідерів по кількості активних підприємств входять м. Київ (18,8% від кількості активних підприємств України цього виду економічної діяльності), Харківська (8,7%) та Дніпропетровська (8,5%) області.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 1 137,8 млрд. грн (64,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції). Найбільші обсяги реалізації: реалізація харчових продуктів (28,5%) та продукції металургійного виробництва (24,1%, з них 66% реалізовано за межі країни).

В промисловості України зайнято 2494,8 тис. осіб (15,3% від всього зайнятого населення країни). Потреба роботодавців підприємств переробної промисловості у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 7,8 тис. осіб. Із загальної кількості вакансій кожна п’ята була в переробній промисловості. Зростання потреби роботодавців у працівниках, порівняно з 2015 роком, спостерігалося в усіх видах економічної діяльності, крім надання інших видів послуг. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 66,8 тис. осіб. Це на 9,4% нижче, ніж за попередній рік і складає 16,3% від загальної кількості працевлаштованих безробітних. Серед загальної кількості зареєстрованих безробітних на кінець 2016 року кожний восьмий раніше працював у переробній промисловості.

Середньомісячна заробітна плата в цьому виді економічної діяльності в грудні 2016 року – 6540 грн. Самий високий рівень середньомісячної заробітної плати на підприємствах по виробництву основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 12865 грн, що на 79,4% вище, ніж в промисловості в цілому та майже в два рази вище, ніж середня заробітна плата в Україні.