Види економічної діяльності

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство Добувна промисловість і розроблення кар'єрів Переробна промисловість Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря Водопостачання; каналізація, поводження з відходами Будівництво Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність Тимчасове розміщування й організація харчування Інформація та телекомунікації Фінансова та страхова діяльність Операції з нерухомим майном Професійна, наукова та технічна діяльність Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування Освіта Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок Надання інших видів послуг Діяльність домашніх господарств Діяльність екстериторіальних організацій і органів